INFRASTRUKTUR

I våra infrastrukturprojekt tar vi en aktiv del i samhällsbyggandet och skapar en funktionell och snygg stadsbild. Inom detta fält bygger vi till exempel vägar, avlopp, värmesystem, centrumanläggningar eller andra samhällsnyttiga funktioner. Här är det oftast kommuner, städer och stora företag som är våra uppdragsgivare.

NYHETER

26 juli 2018

13 aug inför vi vissa förändringar på Koviks bergtäkt och Återvinning

Läs mer...
14 maj 2018

Nya prislistor för Kovik och Ekobacken

Läs mer...
26 januari 2018

Nya siktkurvor för Kovik

Läs mer...
27 november 2017

NYA ÖPPETTIDER PÅ KOVIK fr.o.m 1 dec

Läs mer...
19 september 2017

Nya siktkurvor för Ekobacken

Läs mer...
ÄLDRE INLÄGG