MARK & ENTREPRENAD

Det var inom entreprenad som Frentab en gång startade som företag. Idag utför vi både större och mindre entreprenadtjänster åt såväl kommuner och städer som företag och privatpersoner. Mark-, schakt-, betong- samt annat avancerat grundarbete är vardag för oss. Vi har en väl tilltagen och flexibel organisation som snabbt kan bemanna omfattande och komplicerade projekt.

NYHETER

26 juli 2018

13 aug inför vi vissa förändringar på Koviks bergtäkt och Återvinning

Läs mer...
14 maj 2018

Nya prislistor för Kovik och Ekobacken

Läs mer...
26 januari 2018

Nya siktkurvor för Kovik

Läs mer...
27 november 2017

NYA ÖPPETTIDER PÅ KOVIK fr.o.m 1 dec

Läs mer...
19 september 2017

Nya siktkurvor för Ekobacken

Läs mer...
ÄLDRE INLÄGG