KROSS OCH ÅTERVINNING

Vi är inte bara byggentreprenörer, vi tar även fram egna byggmaterial. En stor tillgång är vår bergtäkt och egna stenkrossar av 2009 års modell. Genom att ha tillgång till egenproducerat material kan vi garantera kvalitet och hållbarhet i byggnadsprocessens alla steg. Vi har även egna återvinningsanläggningar där vi tar tillvara på schaktmassor på ett miljömedvetet sätt.

NYHETER

26 juli 2018

13 aug inför vi vissa förändringar på Koviks bergtäkt och Återvinning

Läs mer...
14 maj 2018

Nya prislistor för Kovik och Ekobacken

Läs mer...
26 januari 2018

Nya siktkurvor för Kovik

Läs mer...
27 november 2017

NYA ÖPPETTIDER PÅ KOVIK fr.o.m 1 dec

Läs mer...
19 september 2017

Nya siktkurvor för Ekobacken

Läs mer...
ÄLDRE INLÄGG